Essay Written By Jose Rizal

Essay Written By Jose Rizal-6
Mabutinga po ay may mga mangilan-ngilang nagmamalasakit pa ngayon; nagbibigay ng scholarship, ng trabaho, kumalinga, nagbibigay ng tulong ng walang kapalit.Ngayon, maituturing ko na po silang bayani, bayaning makabagong panahon – mga nagsalba sa kianbukasan at lipi ng ating mga katutubong Mangyan.Nais ko pong ipahatid sa pamamagitan ng pagliham sa inyo ang paghihirap aa nararanansan ng mga katutubo nating Mangayn dito sa Mindoro.

Tags: Michigan Bar Essay Exam QuestionsMaths Problem Solving WebsitesCornell Transfer EssayResearch Paper On Autism And Early InterventionEssay On Mother Daughter RelationshipResearch Paper On Autism Apa StyleEssay Hotel RuandaOutline For A Narrative Essay

Sa ngayon napagmasdan kong hindi tama at hindi pantay ang distribusyon ng tubig, gayong sa aming barangay nagmumula ang kadluon ng tubig, at hindi pa malinis. Siguro simula sa araw na ito ay mag-iipon ako mula sa baon ko.

Ito po ay isa lamang sa mga gawaing pagsisikapan kong mapabuti at magawan ng paraan pagdating ng aking panahon. Maglalaan ako ng kaunting pera para sa aking hinahangad.

These are the eight shortlisted essays on the country’s national hero, Jose P.

Rizal, vying for the top award in Grade School and High School categories.

Sana po ay ganito ang lahat, hindi lamang ng mga Mindoreño kundi lahat ng Pilipino sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas – mga taong iginagalang ang kanilang mga katutubo, katutubong nag-ingat, nangalaga, nagmahal at nagbuwis ng buhay sa kanilang “ancestral land.” Hangad ko po na sana ay matuto ang marami sa aming kababayan na lubos pang pa-ingatan at mahalin ang Mindoro tuland ng ginawa ng mga katutubo. Kahit hindi ko po kayo lubusang kilala ay sumasang-ayon ako sa mga nakakatanda sa akin na saludong-saludo sa inyong kabayanihan at katanyagan.

Marami pa po akong nais ibalita sa inyo ukol sa aming lalawigan na minsan ay pinahalagahan mo sa inong panulat. Sa aking murang edad ngayon, kailangan ko pa pong magbasa at magsaliksik tungkol sa inyong buhay at sa mga mahalagang bagay na naimbag ninyo para sa ating bayan.Naghalo ang lungko, poot, pagkadismaya at awa sa asking puso.Sino pa nga ba ang magmamalasakit sa aming mga tunay na ninuno kundi kaming mga taga-Mindoro rin.Hindi po naman sinasabing lahat ng nasa gobyerno ay walang malasakit.Tulad din ng nabanggit ninyo sa inyong nobela, ang Gobernador-Heneral, sina Lieutenant Guevara at Don Tibucio ay nakilala ko bilang karapat-dapat, dakila at tapat na mga tao.Ang mas malala pa, pati ang bundok na kanilang pinaninirahan at pinagkukunan ng ikinabubuhay ay nais pa ring kamkamin ng mga taga-kapatagan, na itinuturing nilang mga Kristiyano.Ang pinakamatindi sa mga ito ay ang nakaambang panganib ng pagmimina sa aming lalawigan.Mayroon din naming nag-ukol ng panahon at pagkalinga sa katutubong Mangyan.Nariyansi Ferdinand Elizalde, ang mga misyonerong pari at madre na nakipamuhay sa mga katutubo upang higit nilang madama ang uri ng pamumuhay nila at upang maging instrumento ng kanilang pagbabago, pagkamulat at paglago.Panahon pa ng aking lolo hanggang sa aking ama ay hindi napag-uukulan ng pansin at kalinga ng pamahalaan ang nakararami sa mga Mangyan.Ganoon pa rin ang kalagayan ng nakararami sa kanila hanggang sa kasalukuyan.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Written By Jose Rizal

The Latest from auto-znaniya.ru ©